User manual

Promjena WiFi mreže na uređaju

U slučaju da trebate premjestiti svoj uređaj na drugo mjestu, tada ćete morati ponovo povezati svoj uređaj na nove WiFi mrežu. To možete urediti na 2 različita načina:

1. Ponovno dodavanje uređaja

a. Na novom lokaciji idite na upravitelj uređaja i kliknite na „+“ Za dodavanje uređaja (koji je već dodan).

b. Sljedeći će ekran pokazati da je vaš uređaj već dodan vašem korisničkom računu i aplikaciji omogućit će vam da izmijenite postavke Wi-Fi-ja

2. Odjava-reset-dodaj svoj uređaj

a. Možete na upravitelju uređaja odjaviti svoj uređaj prvi prije prelaska na novu WiFi mrežu

b. Nakon toga morat ćete resetirati uređaj s isporučenim alatom i počnite dodavati svoj uređaj slijedeći korake pod 3.2