User manual

Sigurnosne upute

Baterije mogu EKSPLODIRATI, ZAPALITI SE i / ili biti UZROK POŽARA ako se rastavljaju, probijaju, sijeku, drobe, kratko spojaju, spaljivanje, ponovno  punje – nje (baterije za jednokratnu upotrebu) ili izlažu vodi, vatri ili visokim temperaturama.

Da biste osigurali optimalnu sigurnost i performanse:

• Koristite samo baterije koje sadrže ugrađene zaštitu od greške i zaštita od topline

• NEMOJTE koristiti krivotvorene ili loš baterije za BC-16 bežičnoj kameri. Koristite samo visoko – kvalitetne   baterije koje isporučuju poznati proizvođači, kao što su  Panasonic®, Energizer® ili Duracell®.

• NE stavljajte ispražnjene baterije u džep, torbicu ili druga posuda koja sadrži metalne predmete

• NE skladištite baterije s opasnim ili zapaljivim materijal; čuvajte na hladnom, suhom i prozračenom mjestu.

• Vaša bežični kamera BC-16 je otporan na vremenske uvjete i sigurna za upotrebu vani, NE dopustite da

na baterije ili u odjeljak za bateriju dospije vlaga prije ili za vrijeme montaže.

• UVIJEK držite baterije dalje od djece.

• ZAMJENITE SVE baterije istovremeno  s baterijama iste vrste kupljene u isto vrijeme istog proizvođača pazeći na polaritet.

Uvjerite se da je odjeljak za baterije prazan i bez ikakvih ostataka otpada  prije umetanje baterija. Slijedite korisničke upute za BC-16 Wireless kameru.

•  Za odlaganje istrošenih baterija slijedite lokalne smjernice.

U mjeri u kojoj je dopušteno važećim zakonom propust  da slijedite ova upozorenja i / ili upute mogu rezultirati oštećenjem BC-16 bežične kamere koje neće biti pokriveno AMIKO jamstvom.